หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 28 ชุด ที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 ซึ่งอยู่ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 28 ชุด ที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 ซึ่งอยู่ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..