หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาทำความสะอาดห้อง Air Washer รวมทั้งหมด 15 ห้อง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 ซึ่งอยู่ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาทำความสะอาดห้อง Air Washer รวมทั้งหมด 15 ห้อง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 ซึ่งอยู่ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..