หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/45/61

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/45/61

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..