หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนย้ายหีบบุหรี่สำเร็จรูป และอื่นๆ ภายในโกดัง 11,14 กองคลังผลิตภัณฑ์ คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนย้ายหีบบุหรี่สำเร็จรูป และอื่นๆ ภายในโกดัง 11,14 กองคลังผลิตภัณฑ์ คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..