หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ฝจพ.b.02/57/61) ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณทั่วไป กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/57/61) ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณทั่วไป กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..