หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..