หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรบรรจุใบยาเตอร์กิช ลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด C-48 จำนวน 10 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรบรรจุใบยาเตอร์กิช ลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด C-48 จำนวน 10 รายการ

..เพิ่มเติม..