หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในตึกอำนวยการ ฯลฯ ฝจพ.b.02/29/61 ลว.16 ก.ค.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในตึกอำนวยการ ฯลฯ ฝจพ.b.02/29/61 ลว.16 ก.ค.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..