หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 337 เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 129 เครื่อง รวมทั้งหมด 466...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 337 เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 129 เครื่อง รวมทั้งหมด 466 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..