หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ 5,001.-บาท เป็นต้นไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ 5,001.-บาท เป็นต้นไป

http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/07/เดือนพฤษภาคม-2561.pdf

..เพิ่มเติม..