หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.b.02/32/61) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก บริเวณต่าง ๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กทม....

(ฝจพ.b.02/32/61) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก บริเวณต่าง ๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กทม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..