จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก MITSUBISHI ทะเบียน 91-1944-117

..เพิ่มเติม..