จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก MITSUBISHI ทะเบียน 91-1947-120

..เพิ่มเติม..