หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 88

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 88

หมวดหมู่ :

      นายสุคิด สุดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ขนส่ง จำกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 88 ณ บริเวณชั้น 1 (ด้านทิศเหนือ) อาคารขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จัตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..