หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวตามฤดูกาล ของโรงอบใบยาเด่นชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวตามฤดูกาล ของโรงอบใบยาเด่นชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..