หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ฝจพ.b.03/03/61) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่น (Density Meter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.b.03/03/61) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่น (Density Meter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..