หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/15/61

(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/15/61

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..