หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางร่าง - ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า สวน และต้นไม้ จำนวน 3 รายการ บริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ (ฝจพ.b.02/43/61)

ร่าง – ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า สวน และต้นไม้ จำนวน 3 รายการ บริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ (ฝจพ.b.02/43/61)

..เพิ่มเติม..