หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบและ Proxy ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/16/61)

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบและ Proxy ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/16/61)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..