หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 337 เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 129 เครื่อง รวมทั้งหมด 466 เครื่อง...

ประกาศราคากลาง จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 337 เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 129 เครื่อง รวมทั้งหมด 466 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561

..เพิ่มเติม..