หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี

วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี

หมวดหมู่ :

        นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมศุลกากรเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 144 ปี ณ ห้องโถง อาคาร 1 คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..