หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ดาวน์โหลดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง>>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 

..เพิ่มเติม..