หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 79 ปี

วันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 79 ปี

หมวดหมู่ :

       นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิตการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 79 ปี ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..