หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานฯ)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานฯ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 (จ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือฯ)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ (วุฒิ ปวช.) ภายในฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
 

..เพิ่มเติม..