จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก ISUZU ทะเบียน 85-0819-83

..เพิ่มเติม..