หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (งานจ้างเหมาพนักงานบริการ ปฎิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (งานจ้างเหมาพนักงานบริการ ปฎิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2 รายการ จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการ จำนวน 4 รายการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 3 แผนงาน)

..เพิ่มเติม..