หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ฝจพ.b.02/21/61) ประกวดราคาเครื่องซื้อสแกนเนอร์ จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/21/61) ประกวดราคาเครื่องซื้อสแกนเนอร์ จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..