หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศนครพนมเรื่องประกาศชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประกาศนครพนมเรื่องประกาศชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประกาศนครพนมเรื่องประกาศชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561(22รายการ)1 2

..เพิ่มเติม..