หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการ Laboratory Information Management System (LIMS))

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการ Laboratory Information Management System (LIMS))

..เพิ่มเติม..