หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/14/61) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการโรงพยาบาลสวนเบญจกิตติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/14/61) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการโรงพยาบาลสวนเบญจกิตติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..