หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/38/61) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กองการยาเส้นพอง 3 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 จำนวน 2 กลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2562...

(ฝจพ.b.02/38/61) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กองการยาเส้นพอง 3 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 จำนวน 2 กลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..