หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดห้องอาหารกรองทิพย์ริมบึง ห้องอาหาร ฝรง.4 และเช็ดกระจกสูง ห้องอาหาร ฝรง.4 การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/22/61)

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดห้องอาหารกรองทิพย์ริมบึง ห้องอาหาร ฝรง.4 และเช็ดกระจกสูง ห้องอาหาร ฝรง.4 การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/22/61)

..เพิ่มเติม..