หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และทำความสะอาดกวาดถนน ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/37/61)

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และทำความสะอาดกวาดถนน ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/37/61)

..เพิ่มเติม..