หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาติดตั้งหลังคากันสาดอาคารโรงพิมพ์และอาคารคลังเก็บพัสดุหีบห่อ อาคาร B-๐๔ บริเวณชั้นลอยทางขึ้น AHU ณ โรงงานผลิตยาสูบ ๖ เพื่อป้องกันน้ำเข้าบริเวณที่ติดตั้งเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์ สถานที่ก่อสร้าง อาคาร...

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาติดตั้งหลังคากันสาดอาคารโรงพิมพ์และอาคารคลังเก็บพัสดุหีบห่อ อาคาร B-๐๔ บริเวณชั้นลอยทางขึ้น AHU ณ โรงงานผลิตยาสูบ ๖ เพื่อป้องกันน้ำเข้าบริเวณที่ติดตั้งเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์ สถานที่ก่อสร้าง อาคาร B-๐๔ บริเวณชั้นลอยทางขึ้น AHU โรงงานผลิตยาสูบ ๖ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..