หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานขนย้ายวัสดุที่เหลือจากการผลิตภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานขนย้ายวัสดุที่เหลือจากการผลิตภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..