หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..