หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกาวปิดกล่อง ขนาด 72 มม. x 330 ม. สีแดง จำนวน 480 ม้วน และสีเขียว...

ซื้อเทปกาวปิดกล่อง ขนาด 72 มม. x 330 ม. สีแดง จำนวน 480 ม้วน และสีเขียว จำนวน 160 ม้วน รวมทั้งสิ้น 640 ม้วน

..เพิ่มเติม..