หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะงานว่าจ้างตรวจซ่อมใบพัด Compressor ของเครื่องทำน้ำเย็น Carrier No. 1 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

ประกาศผู้ชนะงานว่าจ้างตรวจซ่อมใบพัด Compressor ของเครื่องทำน้ำเย็น Carrier No. 1 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

..เพิ่มเติม..