หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ใช้งานที่ฝ่ายการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ใช้งานที่ฝ่ายการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..