หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปูนฉาบรางระบายน้ำฝนบนหลังคาอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 5 ที่อาคารโรงงานผลิตยาสูบ 5 การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ โดยเฉพาะเจาะจง

ประผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปูนฉาบรางระบายน้ำฝนบนหลังคาอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 5 ที่อาคารโรงงานผลิตยาสูบ 5 การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ โดยเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..