หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานขนย้ายวัสดุที่เหลือจากการผลิตภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาแรงงานขนย้ายวัสดุที่เหลือจากการผลิตภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..