หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/11/61)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/11/61)

..เพิ่มเติม..