หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ ใช้สำหรับปรับปรุงระบบอัดอากาศของเครื่อง Protos 70 No.15 และ Alfa-Ram No.24...

ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ ใช้สำหรับปรับปรุงระบบอัดอากาศของเครื่อง Protos 70 No.15 และ Alfa-Ram No.24 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..