หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตัดก้านใบยา RC-4 จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตัดก้านใบยา RC-4 จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..