หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดห้องอาหารกรองทิพย์ริมบึง, ห้องอาหารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ และเช็ดกระจกสูงห้องอาหารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ การยาสูบแห่งประเทศ คลองเตย กทม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/22/61)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดห้องอาหารกรองทิพย์ริมบึง, ห้องอาหารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ และเช็ดกระจกสูงห้องอาหารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ การยาสูบแห่งประเทศ คลองเตย กทม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/22/61)

..เพิ่มเติม..