หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ>>>แผนการจัดซื้อ
 

..เพิ่มเติม..