หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานยาสูบ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..