หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP ระยะไกลและควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP ระยะไกลและควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..