หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์โต๊ะประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อาคารสำนักงาน (อาคาร B-01) โรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์โต๊ะประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อาคารสำนักงาน (อาคาร B-01) โรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา>>>ผู้ชนะ
 

..เพิ่มเติม..