หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 12 x 16.8 มม. ความดันแตกต่าง 450 มม.น้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap...

ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 12 x 16.8 มม. ความดันแตกต่าง 450 มม.น้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 582,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..